تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با خودروبر منجیل

آدرس :

پوشش دهی تمام نقاط منجیل و جاده های اطراف منجیل

تماس :

09112463050

شنبه تا چهارشنبه :

خودروبر منجیل به طور شبانه روزی در خدمت می باشد.

پنج شنبه :

خودروبر منجیل در طول ایام هفته در خدمت شما عزیزان می باشد.

جمعه :

خودروبر بم 24 ساعته ودر طول 7 روز هفته در خدمت می باشد.

Loader